Malezya Tekstil IHRACATI

Malezya'ya Tekstil İhracatı Satışları Fiyatları 

Malezya'ya İhracat Bilgiler
MALEZYA'YA İHRACAT HAKKINDA GENEL BILGILER
Malezya, Güneydoğu Asya ülkeleri arasında dengeli ekonomisi ve politik istikrari ile son 20 yil içerisinde çok önemli gelişmeler kaydetmiş bir ülke konumundadır. 2003 yılında Malezya’nın toplam ticareti bir önceki yıla nazaran % 8.5 artarak 188.6 milyar dolara çıkmıstır. Ülke yine ticaret fazlası vermiş, ticaret fazlası bir önceki yıla nazaran % 49.3 oranında artarak 21.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 
Bu kompozisyon içerisinde ülke, ihracatını % 11.6 arttırmıştır ve toplam ihracat 105 milyar doları bulmuştur. İthalat ise % 4.8 artıs ile 83.6 milyar dolara ulaşmıstır. Ticaret fazlası, 1999 yılından beri gerçekleşen en büyük ticaret fazlasıdır. 
Ülkemiz ile Malezya arasında politik hiçbir sorun bulunmamakla beraber, ticari ilişkiler, Malezya’nın son 5-10 yıldaki gelişmesine paralel bir seyir göstermemiştir. Malezya pazarı ülkemiz açısından önemli bir potansiyel teşkil etmekle beraber, pazara nufüz edebilmek firmaların büyük çabasını gerektirmektedir. 
Malezya’nin klasik ithalat kalemleri ile ülkemiz ihracat kalemleri birebir örtüşme içerisinde değildir.
Bu nedenle de iki ülke arasındaki mal ticaret hacmini, en azından ülkemiz ihracatı bakımından kısa sürede çok büyük seviyelere çıkarmak kolay olmamakla beraber, Malezyanın ihracatçılarımıza sağlayacağı ekonomik ve politik istikrar ortamı çerçevesinde hem Malezya'ya ihracatın hem de civar ülkelere mal ihracatının önemli seviyelere çıkarılabileceği ve bu çerçevede Güneydoğu Asya bölgesine ihracatımızın önemli ölçüde arttırilabileceği düşünülmektedir. 
2003 yılında ülkemiz ve Malezya arasındaki ihracat, ithalat kalemlerine bakıldığında (MITI-Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı kayıtlarına göre); Malezya’nin ülkemize ilk üç ihracat kalemi palmiye yaği, iplik, elyaf, kumaş şeklinde tekstil ürünleri ve elektrik ve elektronik ürünlerdir. Ülkemizden Malezya’ya yapılan ihracatta ise, tütün, işlenmis gıda, zırhlı tank, ev tekstili, kumaş, iplik, eşarp, halı’dan oluşan tekstil ürünleri, bazı kimyasallar ve makinalar yer almaktadır. Kanaatimizce iki ülke arasında ticaret hacmine en büyük katkıyı yapacak sektör hizmetler sektörüdür. Malezya gelişme yolunda bir ülke olduğundan, her alanda AR-GE yatırımlarına ve teknolojiye ihtiyacı vardır. Malezya sanayini oluşturan imalat sanayi sektörünün bir çogu Batı kaynaklı teknoloji kullanmaktadır. 
Ayrıca ICT, franchising, bio-technology, turizm, egitim, sağlık hizmetleri gibi hizmet sektörlerinde Malezya’nin ülkemiz firmalari ile isbirliği içerisine girmesinin saglanması çok önemlidir.

Malezya'ya ihracatta parlayan sektörler

Aşağıda listelenmiştir.
  • Eğitim
  • Tıbbi malzeme
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
  • Çevre Teknolojileri
  • Bio-teknoloji
  • Franchising
  • Gıda
  • Savunma
  • Makina 
Akblog.net


Yorum Yap

Daha yeni Daha eski